Immo Lantmeeters nv  |  Kantoor Hasselt  |  Kantoor Genk  |  Contacteer ons

 

 

Van stedenbouwkundige bestemming tot voorkooprecht …

Tien belangrijke termen bij een pandbeschrijving uitgelegd
U ziet een prachtig pand te koop staan. Snel zoekt u meer informatie op via het internet. Daar botst u op allerlei termen waarbij u het in Keulen hoort donderden. Voorkooprecht? Dagvaarding? Stedenbouwkundige bestemming? In deze blog leggen wij u de tien vaakst gebruikte termen uit. Zo leest u pandbeschrijvingen vanaf nu met kennis van zaken.

10_belangrijke_termen_bij_een_pandbeschrijving_uitgelegd1

 

Stedenbouwkundige vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning (vroeger ‘bouwvergunning’) is een vergunning die u de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Deze vergunning hebt u nodig als u een woning wilt bouwen, renoveren of uitbreiden. U vraagt ze aan bij de gemeente of stad waar uw eigendom zich bevindt. Als in een pandbeschrijving een kruisje of een ‘ja’ staat bij het onderdeel stedenbouwkundige vergunning, dan weet u dat de huidige eigenaar hiermee in orde is.

Een kleine kanttekening: in 2017 voegde de Vlaamse overheid de stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning samen tot de omgevingsvergunning. In nieuwe vergunningsaanvragen zult u deze term stilaan te zien krijgen, maar de evolutie is nog volop aan de gang. Voorlopig worden de ‘oude’ termen nog veel gebruikt.

 

Stedenbouwkundige bestemming

Elk perceel of gebied heeft een eigen bestemming. De bestemmingsplannen geven aan welke stedenbouwkundige voorschriften van kracht zijn op dat perceel of gebied. Zo kan het bestemd zijn voor bijvoorbeeld wonen, bos, economie of landbouw.

 

Dagvaarding

Als er een dagvaarding werd uitgebracht voor een onroerend goed, dan kan dat bijvoorbeeld zijn omdat er een bouwmisdrijf werd gepleegd. Mogelijk werd daarbij gevraagd om het pand in de vorige staat te herstellen. Ook kunnen er aanpassingswerken gevorderd worden. Het gaat dus om een gerechtelijke procedure waarbij de rechter een beslissing neemt. Belangrijke informatie als u interesse hebt in een pand!

 

Voorkooprecht

Het recht van voorkoop geeft de houder van dit recht voorrang op de kandidaat-koper om een grond of gebouw te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden.
De Vlaamse overheid en de lokale overheden (zoals provincies, gemeenten en intercommunales) hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij dus in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. Nu, in de praktijk gebeurt dit zelden, want het gaat hier vaak om afspraken van lang geleden, en de rechthebbenden hebben meestal geen interesse meer. Maar als in een pandbeschrijving een kruisje of een ‘ja’ staat bij dit onderdeel is het dus een beetje opletten geblazen.

 

Verkavelingsvergunning

Wanneer u een perceel in een bouwzone wilt splitsen in verschillende percelen om ze te bebouwen, moet u over een verkavelingsvergunning beschikken. Een verkavelingsvergunning kan ook worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen. Als in een pandbeschrijving een kruisje of een ‘ja’ staat bij het onderdeel verkavelingsvergunning, dan weet u dat er voor het perceel een verkavelingsvergunning is afgeleverd. Let wel, het gaat dan niet om een verplichting, maar om een mogelijkheid om te verkavelen.

 

Overstromingsgevoelig

Er zijn twee soorten overstromingsgevoelige gebieden. De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de daadwerkelijk overstromingsgevoelige gebieden. De eerste soort zijn percelen die gelegen zijn in een vallei en waar zich van nature overstromingen kunnen voordoen. De tweede soort zijn gebieden die meestal historisch bekend zijn als overstromingszones. In deze zones gelden altijd strenge constructievoorwaarden.

 

Epc-waarde

Hoe lager de epc-score, hoe minder energie er nodig is om de woning te verwarmen. Een lagere epc-waarde betekent dus een betere energieprestatie. Om dit cijfer juist te interpreteren is het wel belangrijk om uw (type) woning met een soortgelijke woning uit uw streek te vergelijken.

>> Lees ook onze blog: Ik wil mijn woning verkopen of verhuren. Heb ik een energieprestatiecertificaat (epc) nodig?

 

Keuringsverslag elektriciteit

Sinds 1 juli 2008 moet u bij de verkoop van een woning of appartement een keuringsattest of gelijkvormigheidsverslag van de elektrische installatie kunnen voorleggen als de elektrische installatie vóór 1 oktober 1981 in dienst werd genomen. Bij zo’n keuring wordt nagegaan of de installatie voldoet aan de regels van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).

 

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de onroerende voorheffing die u zult moeten betalen als de woning uw eigendom is. Elke eigenaar van een onroerend goed moet deze belasting betalen.

Goed om te weten: het kadastraal inkomen komt overeen met de geschatte huuropbrengst van een woning voor één jaar, verminderd met de kosten voor onderhoud en herstellingen. Met andere woorden: het nettobedrag dat u zou krijgen als u uw woning één jaar verhuurt. In 1975 welteverstaan, want het is al van dat jaar geleden dat de kadastrale inkomens nog aangepast zijn. ;-)
Die oude berekening kan in uw voordeel zijn … maar ook in uw nadeel, want er kan sprake zijn van een relatief hoog kadastraal inkomen als de villa die u wilt kopen in de jaren zeventig bijvoorbeeld gloednieuw was en in een zeer goede buurt lag, maar ondertussen verouderd is en in een heel wat minder gegeerde buurt ligt.

 

Grondoppervlakte en woonoppervlakte

De perceel- of grondoppervlakte is het totale oppervlak van de grond waar de woning of het pand op staat. Het woonoppervlak of de bewoonbare oppervlakte is de optelsom van de oppervlakte van alle ruimten die tot het bewoonbare gedeelte behoren. Vaak worden een garage, berging, zolder of kelder daar ook bij gerekend.

Nog vragen? Bij Immo Lantmeeters kunt u rekenen op professioneel advies bij de verkoop, aankoop, verhuur en huur van een pand. Neem gerust contact met ons op als u een concrete vraag hebt.

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.