Ik wil mijn pand: verkopen  /  verhuren
Immo Lantmeeters Hasselt

Kempische Steenweg 89/2, 3500 Hasselt

011 29 12 12
Immo Lantmeeters Genk

Stationsstraat 24/1, 3600 Genk

089 44 12 12
Te koop / Grond
€ 277.455

Lousbeekstraat, 3600 GENK
  • 2.070 m²
Contacteer ons
Deze projectgrond in eigendom van Stad Genk wordt aangeboden volgens het hieronder nader beschreven biedingssysteem.

De voorschriften en bestemmingsmogelijkheden zoals voorgeschreven in het masterplan 'Markante gebouwen' moeten in acht genomen worden.
De nieuwe ontwikkeling moet rekening houden met de identiteit van de oude landbouwcluster ter plaatse en het omliggende landschap.

Het woningbouwproject moet op een kwalitatieve manier en in harmonie met de omgeving geïntegreerd worden.
Zowel historiserende architectuur, waarbij oude hoeves/pastorijen nagebootst worden, als te afwijkende bouwstijlen horen niet thuis in de oude landschapscluster. Een hedendaagse interpretatie van de markante gebouwen, i.c. langgevelhoeves en/of hoeves van losse bestanddelen rond een erf, is aangewezen.

Het eindrapport Markante gebouwen en de Bijzondere voorwaarden zitten in bijlage.

Heb je vragen over dit aanbod? Het masterplan of de bijzondere voorwaarden? Neem dan zeker contact op via 089 44 12 12 of mail naar info@lantmeeters.be

De instelprijs bedraagt 277.455 euro. Bieden kan tot 30 september om 16.00 uur.
De opening gebeurt op het stadhuis op 4 september om 12u30.

Biedingsprocedure:
De biedingen dienen onder gesloten omslag toe te komen bij Immo Lantmeeters. Biedingen onder de instelprijs worden niet weerhouden. Ingeval er slechts één kandidaat-koper een rechtsgeldig bod indient zal het goed aan deze kandidaat-koper worden toegewezen. Ingeval er meerdere kandidaat-kopers een rechtsgeldig
bod indienen van minimum de instelprijs zal er een tweede biedingsronde georganiseerd worden met een recht van hoger bod. Bij gelijke hoogste biedingen na deze tweede biedingsronde zullen enkel de kandidaat-kopers die het gelijk hoogste bod indienden via gesloten omslag mogen indien totdat het hoogste bod overeind blijft. Mocht blijken dat de hoogste bieder zijn aankoopverplichting niet kan nakomen zal het onroerend goed te koop worden aangeboden aan de tweede hoogst biedende. De biedingen moeten gebeuren op een daartoe door de aanbestedende overheid opgemaakt geijkt inschrijvingsformulier. De biedingen moeten aangetekend verzonden worden onder dubbele omslag, waarvan de buitenste omslag aan het adres van de door de aanbestedende overheid geselecteerde opdrachtnemer (Immo Lantmeeters) wordt verstuurd en de binnenste omslag enkel het opschrift “Bieding voor de verkoop stad Genk” vermeldt. Het inschrijvingsformulier dient ondertekend te zijn door de
kandidaat-koper(s) om rechtsgeldig te kunnen zijn. De opening van de bieding(en) heeft plaats op het stadhuis in aanwezigheid van een ambtenaar van de stad Genk en de geselecteerde opdrachtnemer (Immo Lantmeeters) op een door de stad Genk te bepalen tijdstip. De kandidaat-koper(s) die een geldig bod indienden mogen op deze opening aanwezig zijn. Van de bieding(en) wordt ter plaatse een procesverbaal van vaststelling van toewijzing opgemaakt die zal ondertekend worden door de aanwezige ambtenaar van de stad Genk en de geselecteerde opdrachtnemer (Immo Lantmeeters).
De biedingen zijn bindend. Kandidaat-kopers die een bod uitbrengen en het toegewezen krijgen moeten het onroerend goed aankopen. Het niet-verkrijgen van een hypothecaire lening alsook onvermogendheid van welke aard ook zal niet worden opgenomen als opschortende voorwaarde in de verkoopovereenkomst. Bij het niet-naleven van de aankoopverplichting is er door de kandidaat-koper aan de aanbestedende overheid een schadevergoeding verschuldigd van 5 % op het verkoopbedrag te vermeerderen met de wettelijke intresten.
Delen

In detail

Financieel

Prijs
€ 277.455
Onder BTW stelsel
nee
Opbrengsteigendom
nee

Terrein

Perceel opp.
2.070,00 m²

Stedenbouwkundige info

Bestemming
Woongebied
Bouwvergunning
Nee
Verkavelingsvergunning
Ja
Voorkooprecht
Nee
Vonnissen
nee
As build attest
nee
Overstromingsgevoeliggebied
Niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied
Kadaster sectie
E
Kadaster nummer
54-F-P0000
Kadaster opp.
20,00 m²
Kadaster afdeling
4

Interesse? Neem contact op

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.